GEBOORTE
i n f o r m a t i e  p e r s o n e e l

Tijdens de geboorte worden zorgverleners steeds vaker geconfronteerd met een ingehuurde geboortefotograaf. Ik ben een professionele geboorte fotografe en via deze blog wil ik graag kraamverzorgsters, verloskundigen, verpleegkundigen en artsen informeren over mijn werkwijze. Ik ben een professionele en deskundige geboortefotografe.  Ik ben er voor de ouders om het geboorteproces in beeld te brengen, zonder het geboorteproces te verstoren en op zo’n manier dat alle zorgverleners hun werk kunnen doen.

 

Ik heb privacy hoog in het vaandel staan. Ik vind het heel belangrijk dat medisch personeel niet herkenbaar in beeld gebracht worden en foto’s waarop medisch personeel eventueel wel herkenbaar zijn zullen nooit zonder toestemming online worden geplaatst. Ik doe mijn werk zo professioneel mogelijk en weet mijn plek in de verloskamer en in de operatiekamer tijdens een sectio. Vooraf is er met de ouders een uitgebreid kennismakingsgesprek geweest, waarin zij hun wensen herkenbaar hebben gemaakt ten aanzien van de foto’s en hun eigen privacy. Tijdens dit gesprek komt ook uw privacy als zorgverlener aan bod.

 

Wilt u als zorgverlener meer weten over mijn werk, of wat we voor elkaar kunnen betekenen dan kom ik graag langs om mijn werk toe te lichten. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. 

 

Ik ben in de eerste plaats ingehuurd door de ouders, om de geboorte van hun kindje op een mooie wijze vast te leggen. Op integere en stille wijze doe ik mijn werk, mij daarbij bewust van het belang van medisch personeel rondom het bed.

 

Kennismakingsgesprek

Ik heb vooraf een uitgebreid kennismakingsgesprek met de aanstaande ouders. Hierin worden al hun wensen besproken en leg ik mijn werkwijze uit. Ik leg het geboorteproces vast, zonder dit te verstoren.

 

Van weeën tot de komst van opa en oma

Geboortefotografie vertelt het emotionele verhaal van een geboorte. Dit begint al in het weeënstadium en duurt tot aan de komst van eventueel bezoek. In de meest ideale situatie ben ik aanwezig bij ca. 3 tot 5 centimeter ontsluiting en blijft ik tot ongeveer 2 uur na de geboorte om op die manier een reportage te kunnen maken die het complete verhaal vertelt.

 

Privacy

Ik werk op zo’n manier dat ik niet in de weg sta voor het medisch personeel. Daarnaast zal ik te allen tijde de orders opvolgen die het medisch personeel voorschrijft. Ik werk respectvol en houd rekening met alle betrokken partijen. Ik breng medisch personeel niet herkenbaar in beeld voor social media, maar zal wel voor de ouders wat foto’s maken. Tenslotte hebben jullie geholpen hun kindje ter wereld te brengen. Deze foto’s gaan altijd in overleg en zijn uitsluitend voor privé gebruik van de ouders bedoeld.

 

Sectio’s

Ik heb al goede ervaringen opgedaan tijdens sectio’s in ziekenhuizen. Ook in de operatiekamer weet ik mijn plek. Hier geldt hetzelfde voor privacy: medisch personeel zal niet herkenbaar in beeld worden gebracht en ik weet wat steriel is en moet blijven. 

Meer uitleg voor zorgverleners die te maken kunnen krijgen met geboortefotografen vind je hier.

N I E U W S B R I E F

W E R K G E B I E D

G E B O O R T E
 

N E D E R L A N D  &  B E L G I E

G O E S - T E R N E U Z E N  - B R E D A -
B E R G E N  O P  Z O O M- R O T T E R D A M - A N T W E R P E N - B R U G G E - G E N T - B R U S S E L
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
Zeeland, Nederland | info@jodydeijnenphotography.com | (+31)611509694